Logo_BSCP (2)Потенциални кандидати от района на ПП „Врачански Балкан“ и Натура 2000 зона BG0001040 „Западна Стара Планина и Предбалкан“, интересуващи се от финансиране по програмата за подпомагащ биоразнообразието бизнес (ПББ), ще могат да получат информация за условията за участие по следния график:

• Гр. Враца: 11 ч на 3 юни на адрес ул. „Поп Сава Катрафилов“ 27-29, Природозащитен център „Натура“ към Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“.
• Гр. Трявна: 12 ч на 4 юни на адрес: бул. „Петър Парчевич“ 57, читалище „Петър Богдан – 1909“

Обща информация за условията за финансиране на ПББ можете да прочетете тук: http://parks.bg/?p=1339

Програмата за ПББ е част от проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Share