Актуални новини

МОСВ настоява за законови промени, които обезсмислят европейската екологична мрежа в България

Министерство на околната среда и водите продължава да настоява за промени в Закона за биологичното разнообразие, които застрашават Натура 2000 мрежата в България, съобщава природозащитната …

пълният текст »