Природен парк Българка: Контакти

Дирекция на Природен парк Българка“

Адрес: 5300 – гр. Габрово, ул. Минзухар“ № 1

Тел.: 066 / 808857

e-mail: dppbulgarka@abv.bg

www.ppbulgarka.nug.bg