Природен парк Българка: За туристите

Природен парк „Българка” разполага с природни дадености за развитието на много видове туризъм:

Пешеходен туризъм – през територията на Парка преминава част от международния туристически маршрут Ком-Емине (м. Узана – вр. Шипка – х. Бузлуджа – х. Българка – х. Грамадлива), който съвпада с финалната отсечка на европейския туристически маршрут E3. В района на Парка се намират много и разнообразни пешеходни маршрути, достигащи до различни природни и исторически местности, маршрути свързващи северна и южна България: Трявна –Плачковци – х. Българка – с. Селце – Мъглиж; Трявна – х. Българка – с. Енина; Габрово – Узана – с. Скобелево; Габрово – вр. Бузлуджа; Етъра – Соколски манастир – вр. Шипка.

Велотуризъм – съчетанието между изключително подходящия терен и природно разнообразие дават възможности за развитието на този вид туризъм с различни варианти – за любителите на дългите преходи – обединяване на пешеходните (представени горе маршрути) с веломаршрути; за любителите на екстремното колоездене – специално обозначени веломаршрути в райони като х. Българка – с. Гръбчево, Етъра – Соколски манастир – вр. Столетов – х. Бузлуджа – с. Потока – Етъра и др.

Конен туризъм – територията на Парка има много приятен и подходящ терен за конен туризъм и езда, които са в процес на развитие.

Парапланеризъм, делтапланеризъм – районът на ПП „Българка” може да се препоръча на хората с птичи поглед като изключително комфортен за летене с неговото многообразие от лесно достъпни терени за излитане и приземяване и подходяща метеорология – вр. Исполин до м. Узана, вр. Бедек, вр. Българка и др.

Фототуризъм (фотолов) – разнообразието в Парка е съчетание между архитектурно-историческите обекти, панорамни изгледи, природни забележителности, растения и животни, местности, реки, ждрела и каньони, до които човешкият поглед рядко е достигал. Това е доста примамливо за всички любители на фототуризъм и фотолов.

Културно-исторически и религиозен туризъм – на територията на Парка съществуват и голям брой исторически забележителности от различни исторически периоди, разкриващи българския и балканджийски дух и самобитност – НПМ „Шипка-Бузлуджа”, АЕК „Етъра”, Соколски манастир, възстановените параклиси около гара Кръстец, свързани с Второто българско царство и рода на Асеневци, и др.

Селски туризъм – в ПП „Българка” се наблюдава тенденция за начално развитие на една от най-новите насоки в екотуризма. Наличните ресурси: местните сортове овощни видове и местните породи домашни животни, великолепните природни дадености и все още съществуващите традиции в селския бит са достатъчно условие за превръщане на тези райони в атрактивни места за алтернативен туризъм и стратегически пунктове за развитието на екотуризма на територията на Парка.

Като изходни пунктове към Природния парк са градовете Габрово, Трявна и Плачковци, които на териториите и околностите си разполагат с множество туристически комплекси, с достатъчно леглова база и възможности за храна и нощувки.