Природен парк Персина: Контакти

Дирекция на Природен парк Персина”

Адрес: 5930 – гр. Белене, ул. Георги Бенковски“ № 1; п.к. 49

Тел: 0658 / 3 26 84

Факс: 0658 / 3 26 84

e-mail: persina@abv.bgdpppersina@iag.bg

http://www.persina.bg/