Природен парк Персина: За туристите

Уникалните природни дадености, богатото културно-историческо наследство в съчетание с гостоприемството на местните хора в района на Природен парк „Персина“ създават условия за развитие на орнитологичен, образователен, риболовен и други форми на екотуризъм. През 2002 г. Дирекцията на Природен парк „Персина“ започна изграждането на паркова инфраструктура. Построени са „Кът за отдих“ край р. Дунав, скривалища за наблюдение на птици и велосипеден маршрут до ЗМ „Кайкуша“.

Освен това на територията на Парка има редица природни забележителности:

– пещерата „Нанин камък”, с. Муселиево;

– защитена местност „Елията”, с. Бацова махала;

– природната забележителност „Скалната църква“;

– природната забележителност „Божурлука”;

– защитена местност „Старият дъб”;

– защитена местност „Кайкуша”;

– защитена местност „Мешова гора”

 и единични бройки вековни дървета:

– Бяла топола, намираща се на о. Персин. Обиколка 6,2 м, височина 26 м., възраст 200 г., обявена със Заповед № 715 от 12.03.1975 г.;

– Бяла топола, намираща се на о. Персин. Обиколка 5.4м, височина 23 м., възраст 180 г., обявена със Заповед № 715 от 12.03.1975 г.;

– Бяла върба, намираща се на о. Персин. Обиколка 5м, височина 10 м., възраст 125 г., обявена със Заповед № 715 от 12.03.1975 г.;

– Група от 15 тополови дървета, намираща се на о. Персин. Обиколка до 6.5 м, височина 25-ЗО м., възраст 150-200 г, обявена със Заповед № 715 от 12.03.1975 г.;

– Летен дъб в местността „Плавала“, землището на гр. Никопол.