Национален парк Пирин: Контакти

Дирекция Национален парк „Пирин” – Централен офис

Адрес: 2770 гр. Банско, ул. „България” № 4

Тел.: 0749 / 88204; 0898 779942

Факс: 0749 / 88202

e-mail: pirin_np@mail.bg

http://pirin.bg/

Дирекция Национален парк „Пирин” – Парков участък „Вихрен – гр. Банско

Тел.: 0898 779 981

Дирекция Национален парк „Пирин” – Парков участък „Баюви дупки – гр. Разлог

Тел.: 0898 866 404

Дирекция Национален парк „Пирин” – Парков участък „Каменица” – гр. Сандански

Тел.: 0898 866 420

Дирекция Национален парк „Пирин” – Парков участък „Три реки” – гр. Сандански

Тел.: 0898 866 420

Дирекция Национален парк „Пирин” – Парков участък „Синаница – гр. Кресна

Тел.: 0898 866 430