Петият уебинар „Натура 2000 – професионалният поглед“, който Асоциация на парковете в България организира в рамките на проект: „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“, ще се проведе на 12.03.2019 г. от 16.00 до 17.00 ч. в зала Г8, находяща се в гр. София, ул. „Гладстон“ № 8.

Уебинарът ще се излъчва на живо в специално създадената група чрез ФБ, както и ще бъде използвана платформата zoom.us, за да може реално всеки желаещ да се включи в дискусията на живо. Линкът към събитието в zoom е: https://zoom.us/j/7824218253.

По време на уебинар 5 ще бъде разгледан случаят на Европейския съд по дело № С323-17 за оценката на потенциалното въздействие от полагането на кабел, свързващ вятърен парк с електрическа мрежа, може да има върху две специални защитени зони в рамките на европейската екологична мрежа „Натура 2000“, а именно зоната на река Бароу и на река Нор (Ирландия). Тази зона е местообитание на ирландския подвид на речната перлена мида (margaritifera durrovensis), която е включена в приложение II към Директивата за местообитанията. Според научните данни този вид е застрашен от изчезване поради високото ниво на седиментация на речното корито на Нор, към която видът е особено чувствителен.

По време на уебинара ще бъдат разгледани и някои решения на подобни казуси у нас, като решението на МОСВ за новия план за управление на Пирин – Решение № ЕО-1/2017 г, както и някоя от последните преценки за необходимостта от оценка за съвемстимост, например това на ГСП на ДГС Малко Търново.

Запис от уебинара ще бъде качен в канала ни в Youtube.com.

Ако имате желание да участвате в нашите уебинари, моля, заявете Вашето участие на адрес apb@parks.bg или се включете в нашата фейсбук група: „Натура 2000 – професионалният поглед“.

Уебинарите се организират в рамките на проект: „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“, подкрепен от Европейския съюз от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление“.

 

Share