Logo_BSCP (2)В периода 22-26 април 2013 г. в гр. Трявна Асоциацията на парковете в България ще проведе 5-дневно обучение за повишаване капацитета на служителите в администрациите, отговорни за опазване на защитените територии в района на Западна и Централна Стара планина. Ще бъдат застъпени теми, свързани с набиране на средства и привличане на доброволен труд, опазване на биоразнообразието, взаимодействие с други заинтересовани лица (национални и местни администрации, бизнеси, подкрепящи биоразнообразието, собственици на земеделски земи, НПО, медии и други), иновативни подходи за ефективното управление на природните ресурси и обмeн на опит чрез споделяне на успешни примери от работата на участниците. Ще присъстват представители на парковите дирекции в България, ИАГ, РИОСВ и НПО.

Обучението ще започне на 22 април с презентации на добри практики от парковите администрации. Представяния на проекта и дейностите на партньорите ще направят на 23 април инж. Тома Белев (Председател на УС на АПБ), ръководителят на звеното за управление д-р Стоилко Апостолов (ФБЗ Биоселена) и представители на партньорските организации БФБ, БДЗП и др. 24 външни експерти ще презентират в периода 23- 26 април разнообразни теми, важни за управлението на защитените територии във връзка с устойчивото развитие на селските райони, пред 70 участника от администрациите.

Обучението е част от проект „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони“.  Повече за него тук.

Програмата на обучението можете да видите в секция „Дейности“.

Share