На 29 ноември (вторник) от 16.00 ч. ще бъде проведен 22-ят уебинар от поредицата уебинари „Натура 2000 – професионалният поглед“ по Оперативна програма „Добро управление“.

Ще обсъждаме практиката на съда на ЕС по прилагане на Орхуската конвенция и по-специално:

дело C‑60/15 P

дело С – 442/14

Уебинарът ще бъде излъчен на живо в групата чрез Фейсбук, както и чрез платформата zoom.us. Тези, които са в София, могат да заповядат в офиса на АПБ.

Записът на уебинара ще бъде качен в канала ни в Youtube.com, където имаме специално създаден плейлист.

Ако имате желание да участвате в нашите уебинари, моля, заявете Вашето участие на адрес apb@parks.bg или се включете в нашата фейсбук група: „Натура 2000 – професионалният поглед“.

Уебинарите се организират в рамките на проект: „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“, подкрепен от Европейския съюз от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление“.

 

Share