На 30.11.2020 от 16.00 ч. ще бъде проведен 49-ят уебинар от поредицата уебинари „Натура 2000 – професионалният поглед“.

Той ще е посветен на темата паша на домашни и животни в Натура 2000 зони. Ще разгледаме едно решение на съда на ЕС и ще дискутираме дали и при какви условия може да оцелее мярката пасторализъм в националните ни паркове.

Уебинарът ще бъде излъчен на живо в групата чрез Фейсбук, както и чрез платформата zoom.us.

Записът му ще бъде качен в канала ни в Youtube.com, където имаме специално създаден плейлист.

Ако имате желание да участвате в нашите уебинари, моля, заявете Вашето участие на адрес apb@parks.bg или се включете в нашата фейсбук група: „Натура 2000 – професионалният поглед“.

Уебинарите се организират в рамките на проект: „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“, подкрепен от Европейския съюз от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление“.

 

Share