140 документа на Съюза за защита на родната природа и Министерството на земеделието и държавните имоти от периода 1931-1938 г. са описани и обработени до края на месец ноември 2013 г. в онлайн базата данни на Архива за защитените територии в България. Разработеният до момента от Асоциацията на парковете в България програмен интерфейс на архива е достъпен онлайн само тестово за администраторите на сайта. Предвижда се през януари 2014 г. да се проведе обсъждане с целевите групи на тестовата версия и функционалностите й, с цел адаптирането и развитието им според нуждите за търсене и работа с документите по реални случаи на застъпничество по природозащитни теми.

Проектът „Архив за защитените територии в България в помощ на управлението и опазването на околната среда” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (http://ngogrants.bg/). Той ще се изпълнява в рамките на 12 месеца (от септември 2013 г. до септември 2014 г.). Цел на проекта е изграждане на дигитален архив, който да предоставя структуриран и публичен онлайн достъп чрез съвременни технологични формати до архивни документи за историята на управлението на защитените територии в България.

Share