Асоциация на парковете в България получи сертификат за членство в EUROPARC Federation.

Федерацията EUROPARC е мрежа на европейското природно и културно наследство, обединяваща усилията на природозащитни организации с цел подобряване управлението на защитените територии в Европа чрез международно сътрудничество, обмяна на идеи и опит.

Повече информация за международната организация можете да видите тук: https://www.europarc.org/

 

Share