По времLogo_BSCP (2)е на втората сесия на програмата за финансиране на подпомагащ биоразнообразието бизнес, Асоциация на парковете в България след обстоен преглед на постъпилите предложения, избра два проекта, с които да бъдат сключени договори.

Проект 1: „Билкарница „Замбина могила“ – един подпомагащ биоразнообразието на Природен парк „Врачански Балкан” бизнес“ с изпълнител „Пирана 77“ ЕООД.

Проектното предложение цели създаване на производствен център за преработка на диворастящи билки, гъби и горски плодове – Билкарница „Замбина могила“; разработване и прилагане на технологии за производство и продуктова гама, свързани с билките – чай, отвари, сувенири, разсад, семена и др.; разработване и предлагане на допълнителни услуги свързани с изградената материална база – стаи за гости, дегустации, водачество, оборудване под наем и др. Билкарница „Замбина могила“ ще бъде изградена в част от съществуващ овчарник в м. Замбина могила, като допълнително ще бъдат обособени посетителска и производствена част. В съседство на сградата ще бъде създаден малък временен разсадник за производство на посадъчен материал от най-популярните и търсени билки. Проектното предложение е с обща стойност: 53 773,00 лв. Договорът е със срок на изпълнение до 31 януари 2016 г.

Проект 2 „Школо за опазване на природата“, с изпълнител: „Боженски чифлик“ ЕООД. Това проектно предложение има за цел да изгради пункт за наблюдение на диви животни и фотолов; да създаде учебен център; почистване и обезопасяване на два горски маршрута до пункта за наблюдение; да изгради учебен кът за запознаване на домашните животни; изграждане на дом за насекоми и подпомогне естествената популация на снежното кокиче в региона.

Общата стойност на проектното предложение е 33 944,15 лв. и има срок на изпълнение до 30 април 2016 г.

Всяко проектно предложение се финансира от АПБ 60% от изпълнението на подпомагащия биоразнообразието бизнес до максимален размер от 30 000 лева. С подписването на договорите с бенефициентите „Пирана 77” ЕООД и „Боженски чифлик“ ЕООД, програмата за финансиране на подпомагащ биоразнообразието бизнес завърши.

Програмата имаше за цел да финансира общо 5 бизнес предложения, които активно работят за възстановяване и опазване на ключови природни ресурси в територии, попадащи в или граничещи с природните паркове “Врачански Балкан”, “Българка” и зона BG0001040 „Западна Стара Планина и Предбалкан“ от европейската мрежа Натура 2000.

Асоциацията на парковете в България администрира програмата за ПББ като част от партньорския проект „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Share