kamchia-beach-headerДнес, 29.09.2017 г. Асоциация на парковете в България изпрати становище по Проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗИД на ЗУЧК).

Измененият Закон беше публикуван за обществено обсъждане на интернет-страницата на Министерство на туризма на 28.06.2017 г.

Представяме ви част от основните акценти на проекта на ЗИД на ЗУЧК, на които обърнахме внимание в становището ни:

– включено е опазване на ограничен брой от видовете дюни, без да е обърнато внимание, че те са динамично образувание, което зависи от ветровите и дъждовните процеси и от влиянието на морето;

– създадена е забрана в ЗИД на ЗУЧК да не се оставят плажни принадлежности като постелки, плажни дюшеци и други, използвани от посетителите на морския плаж върху пясъчните дюни, тъй като има риск за увреждане на дюните. Нарушителите на забраната, без значение от възрастта и това дали е гражданин или институция, се наказват с глоба в размер на 1000 лв.

– контролът на плажовете да бъде осъществяван от три различни министерства, без да има ясно разграничаване на функциите на отделните министерства.

Целият на текст на становището на АПБ можете да видите тук.

 

Share