kamenishki_vodopadСлед силна гражданска съпротива срещу одобрението на проект за малък ВЕЦ в Беласица, който би пресушил красивите водопади на р. Камешница, Асоциацията на парковете потърси информация от отговорните институции. В отговор на над 1000 подписа в онлайн подписка за защита на водопадите и в отговор на писмото на АПБ, получихме информация от МОСВ за отказ на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ да поднови разрешителното на фирма „Еко Бел“ ЕООД за водоползване за ВЕЦ в река Камешница. Писмото съдържа и становище на МОСВ за нужда от прекратяване на част от мерките за насърчаване на ВЕИ.

Share