Министерството на околната среда и водите скри позицията на България за Пирин, която българските делегати ревниво защитаваха по време на годишната среща на ЮНЕСКО в Бахрейн в периода 24.06.2018-04.07.2018 г.

Това стана ясно от получен отговор на заявление за достъп до обществена информация, подадено от представител на Асоциация на парковете в България. Със заявлението освен копие на позицията на България за Пирин, беше поискана и информация за нейния автор, както и начинът на приемане на позицията.

Въпреки че исканата информация касае официална позиция на България за обект с национално и световно значение и представлява интерес за широката общественост, МОСВ отказва да предостави информация с мотива, че информацията е служебна и съдържа „мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от органа или от негово име, както и сведения, свързани с тях, и е подготвена от администрациите на съответните органи.“

От Асоциация на парковете в България си задаваме въпроса дали България изобщо е имала официална позиция за Пирин и кой я е одобрил? А щом се крие тази позиция, това не е ли позицията на Министъра на околната среда и водите или на Вицепремиера, които защитават частни, а не национални интереси?

Решението на МОСВ, с което се отказва исканата информация, може да бъде намерено тук: http://parks.bg/wp-content/uploads/2018/08/Binder1.pdf

Share