При изключителен интерес и в рамките само на 10 дни бяха събрани всички необходими средства за почистване на блатото от папура, който е превзел почти изцяло влажните ливади, които използва планинската жаба за размножаване рано напролет. Благодарение на даренията по банков път, през Paypal и ePay или лично в офиса на АПБ – 49 човека и две организации събраха общо 2603 лв. Хората даряваха от 5 до 200 лв. и наистина доказаха, че когато една кауза ги докосне и видят смисъл в нея – парите бързо могат да се съберат. Вдъхновена от гражданската активност обаче Община Ботевград сама стартира почистване на района от папура, както и извозването му, така че събраните средства ще бъдат предадени, за да се използват целево за довършителни дейности и за цялостно почистване следващия септември. Имаме уверението на преизбрания кмет г-н Иван Гавалюгов, че ще бъде направен подробен отчет за изразходването на дарените средства, а Коалиция „За да остане природа в България“ ще организира специално събитие и ще покани всички дарители да видят на място какво е изпълнено и как се чувства популацията на рядката планинска жаба (Rana temporaria) в защитена местност „Мухалница” над Ботевград. Благодарим сърдечно на всички, които дариха за каузата „Мухалница“, защото ни върнаха надеждата, че чудеса могат да се случват, когато има кой да повярва в тях.

Share