Асоциация на парковете в България изпрати становище относно изработването на Документа за целите на Натура 2000, публикуван на страницата на МОСВ.

Според Асоциацията подложеният на обществено обсъждане документ е непълен и неточен. Съдържа противоречиви и неверифицирани научни данни за Натура 2000 мрежата. А един от най-сериозните му проблеми е, че по време на изработването на документа заинтересованите страни – собственици, стопани, научни работници и екологични организации- са откъснати от процеса.

С текста на становището можете да се запознаете тук: http://parks.bg/wp-content/uploads/2019/07/40_26072019_Stanovishte-ot-APB.pdf

Share