На 28.05.2019 г. от 16.00 до 17.00 ч.в гр. София, ул. „Хан Аспарух“ № 26 ще се проведе десетият уебинар „Натура 2000 – професионалният поглед“, който Асоциация на парковете в България организира в рамките на проект: „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“.

Ще обсъждаме две решения на Съда на ЕС, свързани с Натура 2000:

– дело C‑164/17 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1541432561677&uri=CELEX%3A62017CJ0164&fbclid=IwAR1T3rZw5IdAZuWhaLDsnJqbpgEFuG0804iyXvx3raFO3mudfm5HcqRTIlM

– дело C‑521/12 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=ecli%3AECLI%3AEU%3AC%3A2014%3A330&fbclid=IwAR0L3wOfPCSY-_83oGpDwXqNlJYwSnxnkcjYpDspuDGC815_qQF1vxDeXyo

Уебинарът ще се излъчва на живо в специално създадената група чрез ФБ, както и ще бъде използвана платформата zoom.us, за да може всеки желаещ да се включи в дискусията на живо. Линкът към събитието в zoom е: https://zoom.us/j/7824218253.

Запис от уебинара ще бъде качен в канала ни в Youtube.com, където имаме специално създаден плейлист.

Ако имате желание да участвате в нашите уебинари, моля, заявете Вашето участие на адрес apb@parks.bg или се включете в нашата фейсбук група: „Натура 2000 – професионалният поглед“.

Уебинарите се организират в рамките на проект: „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“, подкрепен от Европейския съюз от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление“.

 

Share