Пирин

Пирин,

Автор: Димитър Алексов

Сегашният вариант на плана за управление на НП Пирин излага на опасност обекта от световното природно наследство.

Комитетът за световното наследство на ЮНЕСКО задължи България да му представи новия план за управление на Пирин. Според решението, взето снощи в Истанбул, планът задължително трябва да бъде подложен и на екологична оценка, и на оценка за съвместимост. България трябва да уведомява ЮНЕСКО за всички развития в Пирин и да не разрешава никакви нови строежи преди приемането на новия план.

В Истанбул присъстваше солидна делегация на българското правителство, начело с ресорния зам.-министър на околната среда и водите Бойко Малинов и директора на Националната служба за защита на природата Мирослав Калугеров. Но никой от нейните членове не взе думата, докато се обсъждаше съдбата на българския национален парк.

Любомир Костадинов, юрист към WWF България и коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“, беше единственият българин, който се изказа на тази сесия за световното наследство на ЮНЕСКО. В качеството си на наблюдател, Костадинов изрази безпокойство за бъдещето на Национален парк Пирин и подкрепа за първоначалното проекторешение на ЮНЕСКО за Пирин.

Представителите на българското правителство очевидно предпочетоха да действат задкулисно и се бяха договорили със страни като Казахстан, Виетнам и Кувейт да лобират за изменение на проекторешението на ЮНЕСКО за Пирин, за да се улеснят застрояването и сечите в планината. В същото време делегации на партньори на България в Европейския съюз като Финландия и Португалия положиха усилия да засилят контрола върху опазването на европейското и световно природно наследство на територията на България.

Намесата на делегациите на Казахстан и Виетнам доведе до това да отпаднат изискванията:
– ЮНЕСКО да одобри проектоплана за управление на Национален парк Пирин, преди той да бъде приет. Същият се разработва със средства от Европейския съюз и предвижда увеличаване с 14 пъти на зоната за ново строителство, както и стопанска сеч върху 60% от територията на националния парк.
– България задължително да прави проверка на общия ефект от нови проекти в Национален парк Пирин
– България да информира ЮНЕСКО за развития като промени в концесионния договор за ски зона Банско, за да не се допуска ново увреждане на Пирин като обект на световното природно наследство.

Българската природа беше защитена от делегациите на Финландия и Португалия, които подчертаха, че опазването на Пирин е изключително важно за тях, тъй като става дума не само за много ценен обект от световното наследство, но и за забележителност на територията на Европейския съюз, която трябва да бъде опазвана в съответствие с европейските стандарти. Двете делегации насочиха вниманието към необходимостта, преди да влезе в сила, предложеният план за управление на националния парк, да бъде одобрен от Международния съюз за опазване на природата (IUCN).

ЮНЕСКО задължи България и да изпълни предишни негови препоръки като:
– Да се направи оценка на въздействието на ски зона Банско върху обекта на световно наследство
– Да се изготви механизъм за мониторинг на въздействието на ски зоната върху обекта
– Да се изготвят по прозрачен начин детайлни планове за развитие на туризма за двете буферни зони (Банско и Добринище) като част от плана за управление на Национален парк Пирин
– Да се направи независима оценка на капацитета на обекта и буфера, с цел да се поставят ясни граници на ползването на ски зона Банско.

Вижте запис от дискусията в ЮНЕСКО за Пирин:
https://www.youtube.com/watch?v=CXOoIVmmeW0&feature=youtu.be&t=2h36m5s

Share