На 13 май от 15:30 часа българско време или 14:30 – 16:00 CET започват международните уебинари, организирани по програмата „Бъдещи природозащитници“. Първият от тях е на тема биосферните паркове от нов тип като инструмент за устойчиво развитие на регионите, а лектор ще бъде Катрин Томова от Българска фондация Биоразнообразие. Уебинарът ще се проведе на английски чрез платформата Zoom. За да се включите, следвайте линка: https://zoom.us/j/7824218253

По време на конференцията в гр. Севиля, Испания (1995 г.) е приета нова стратегия за биосферните резервати (Севилска стратегия) и това вече са емблематични места, пример за хармонично съжителство между човека и природата. В момента световната мрежа от биосферни паркове е съставена от 686 биосферни парка в 122 държави.

На уебинара ще научите повече за концепцията за биосферните паркове на ЮНЕСКО и нейното развитие в България и по света. Ще бъдат представени добри примери за управление на биосферните паркове от цял свят, включително и от Гърция и Чехия. Участниците в уебинара ще имат възможност да научат повече за това как могат да се включат и в международния летен университет по програмата на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата“, посветен на биосферните паркове, който ще се проведе в края на юли месец 2019 г. в разширения през 2017 г. Биосферен парк „Централен Балкан“.

Повече информация за биосферните паркове в България на: http://bbf.biodiversity.bg/bg/Biosferni-parkove.c141

Уебинарът е организиран от международния проект „Бъдещи природозащитници“ на Асоциация на парковете в България, който се изпълнява с подкрепата на програма „Еразъм +“ на Европейската комисия по направление К2 Стратегически партньорства с Договор № 2018-1-BG01-KA203-047962.

Вход свободен!

Share