Bansko-sallРедица нередности в предложението за промяна в концесионния договор на ски-зона Банско, показа детайлен анализ, извършен от експерти на Коалиция „За да остане природа в България“.

Бързането за прокарване на промяната е опит да се избегне прилагането на новия Закон за концесиите, който влиза в сила от 5 януари. Тъй като размерът на концесията надхвърля сумата от 5 млн. евро оборот за срока ѝ, според новия закон за промяната трябва бъде уведомена Европейската комисия. Нещо повече – ще се наложи да се доказва пред Комисията, че настоящият концесионер е единственият, който би могъл да стопанисва зоната след изменението, предвиждащо увеличаване на площта на новото строителство.

В бързината да бъдат изпреварени новите по-строги правила, са допуснати редица нарушения на българското и международното законодателство:
• Предложените нови площи на договора включват части от обекта на ЮНЕСКО, в нарушение на решенията на Комитета за световно наследство.
• ГИС анализът на база на предоставените координатни регистри показва, че новите площи включват и части от зоната за ограничаване на човешкото въздействие на Национален парк „Пирин“ (Приложение 1).
• Предложението нарушава Директива 2014/23/ЕС за възлагане на договори за концесия и това ще доведе до поредната наказателна процедура срещу България;
• Това на практика е схема за непозволена държавна помощ за концесионера и неговите офшорни дружества собственици. По цени към 2017 г. тази помощ за следващите 15 години може да достигне над 100 милиона лева.
• С изменения концесионен договор държавата предоставя обекти и площи, които не са нейна собственост. Такива са: общинският път от Банско до хижа Вихрен, базата на ВМРО и други почивни бази, вододайната зона на Банско и други имоти, които бяха изключени по сега действащия договор.
• Включват се обекти от незаконно строителство, обекти изградени без процедури по законите за околната среда, биоразнообразието и защитените територии, обекти в нарушения на ТУП от 2001 г., концесионния договор, плана за управление на парк Пирин, изградени без съответните разрешителни по Закона за водите, изградени и ползвани в нарушение на ЗУТ, което представлява узаконяване на досегашни нарушения. Това са обектите довели до ползване на площ по-голяма с 60% от разрешените близо 100 ха по договор (Приложение 2).
• Промяната на концесионния договор ще доведе до загуба на собственост. В момента лифт „Чалин Валог“, лифт „Академика“ (Тодорка), лифт „Платото“ и влек „Старата котва“ са прехвърлени незаконно от Юлен АД на Маренго Трейдинг АД, юридическо лице, което не е страна по действащия договор. Самите обекти обаче досега бяха част от концесионния договор. С промяната на договора държавата ще загуби тези обекти завинаги!
• Сумата за годишното концесионно плащане, дори и след промяната, ще е твърде малка, тъй като концесионерът може да я изкара за един ден с продажбата на 6000 еднодневни карти. При промяна на договора концесионерът ще плаща 0,09 лева на декар на ден, което е над 10000 пъти по-евтино от цената, на която Община Банско предоставя свои площи.
• Не се включват гаранции за опазване на околната среда, защитените територии и защитените зони, както изисква Директива 2014/23/ЕС и законите в България;
• Липсват гаранции, че всички приходи от ползването на ски зоната влизат в сметките на концесионера и по този начин продължава да съществува възможност за ощетяване на държавата;
• Замита се отговорността на бивши и настоящи служители, заместник министри и министри от МОСВ, служители на Община Банско, Дирекцията за национален строителен контрол и Дирекцията на Националния парк. Странно е, че управляващата коалиция настоява да се разследва „целият криминален преход“ на приватизацията, концесиите и групировките, но точно когато може да разкрие виновните лица в един случай – концесията в Национален парк „Пирин“ предлага решение, което заличава отговорността на виновните длъжностни лица. Отбелязваме, че по времето, когато концесионната процедура с настоящия договор е обявена, министър Нено Димов е главен секретар на МОСВ на министър Евдокия Манева.

Коалицията „За да остане природа в България“, в която членува и Асоциация на парковете в България, отказва участие в каквито и да било срещи за обсъждане на съдбата на НП Пирин, преди да сме получили отговор на тези и други въпроси, които ще изпратим към г-н Валери Симеонов, както се разбрахме на срещата на 20 ноември. Надяваме се Министерски съвет да отговори публично на тях. Въпросите можете да намерите на страницата на коалиция „За да остане природа в България“: https://goo.gl/vzLqZZ

Призоваваме всички свои привърженици и защитници на НП Пирин да се включат в протеста, който ще се проведе на 13-ти декември от 18,30 часа. Сборен пункт: метростанцията при НДК, при паметника на Алеко Константинов.

Приложения:
1. Карта на предложената нова концесия с навлизане в зоната за ограничаване на човешкото въздействие на НП Пирин, съответно в обекта на ЮНЕСКО.

2. Карта ски зона Банско със спортните съоръжения изградени и/или експлоатирани при съществени нарушения на Концесионния договор.

Share