Коалицията от природозащитни организации и граждански групи „За да остане природа в България“, в която членува и Асоциация на парковете в България потвърждава, че днес ще се проведе протест срещу опитите планът за управление на Национален парк „Пирин“ и концесионният договор на ски зона „Банско“ да бъдат променени, с цел да се допуснат мащабни сечи и строежи в националния парк.

Протестът в София започва в 18,30 ч., от паметника на Алеко Константинов на бул. Витоша (кръстовището на бул. Витоша и на бул. Патриарх Евтимий).

Коалицията остро протестира срещу опита за разширяване на концесията от 99,55 ха на 1077 ха, което би узаконило ред незаконни строежи в Национален парк „Пирин“ и би увредило допълнително обекта от световното природно наследство на ЮНЕСКО.

Природозащитниците подчертават, че процедурата по промяна на плана за управление на Пирин, за която МОСВ събира становища на граждани до 22 декември, се провежда в нарушение на Закона за защитените територии, на Закона за биологичното разнообразие и на Закона за опазване на околната среда.

Коалицията настоява:

Да се проведе процедура по екологична оценка и оценка за съвместимостта на предложенията за изменения на плана за управление, предложени от Община Банско и от Дирекцията на парка, за да се прецени доколко измененията заплашват природното богатство на Пирин.
Да се направи обществено обсъждане на промяната в концесионния договор в НП Пирин;
Да се отговори на поставените от Коалицията въпроси, свързани с концесията – Министерски съвет пое ангажимент за прозрачност на процеса и широка дискусия между заинтересованите страни за постигане на съгласие, но засега въпросите на природозащитните организации остават без отговор.

Share