bansko-ski-slopesВече 10 дни няма отговор на 100-те въпроса за концесията в ски-зона Банско

В изпълнение на решение на Комитата за световно наследство на ЮНЕСКО от 2016 г., МОСВ е изпратило доклад за състоянието на обекта на световното природно наследство Пирин с невярна информация, алармира коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“. Наред с това, в доклада няма нито дума за предложената промяна в сегашния план за управление.

Тази липса е съществена предвид ключовата отмяна на забраната за ново строителство в туристическата зона на националния парк, която съвпада с буферната зона към обекта на ЮНЕСКО. Премълчана е и предложената промяна в концесионния договор, която предвижда новата площ да навлиза в зоната за ограничаване на човешкото въздействие и в обекта на световното природно наследство. С промяната, чрез десетократно разширяване на концесията на ски зона Банско от 99,5 ха до 1077 ха, ще бъдат узаконени редица нарушения, вместо виновните за тях да бъдат наказани.

В същия документ МОСВ твърди, че всички забележки към проекта за план на управление 2014-2023 г. са поправени от възложителя според изискването на министерството. Това твърдение е невярно.Природозащитниците припомнят, че в свое експертно становище министерството поиска редакция на проекта в редица точки, а авторите на плана си позволиха да отхвърлят 8 от тях, част от които засягат ключови въпроси като зонирането и режимите . Това неизпълнение на препоръките е прието на политическо ниво в министерството и води до планирани зони за строителство с 12,5 пъти повече от сега допустимите.

Последствиeто от предложената промяна на сегашния план за управление на националния парк би било увеличаване с 4,6 пъти на територията с разрешено строителство в националния парк. Това означава изсичане на вековни черномурови, смърчови, елови и букови гори с площ над 8000 декара, погубване на легендарната дива красота на НП Пирин и противоречи на ангажиментите, поети към ЮНЕСКО да се оцени сегашното въздействие на ски зоната върху обекта на ЮНЕСКО. До 22 декември тече обществено обсъждане на предложението за промяна на плана.

Предложеното разширяване и условия на концесията на ски зона Банско я правят най-евтината в България – по изчисление на природозащитната коалиция, държавата дава земята на Пирин срещу незначителните 5,8 ст на квадратен метър за една година. В сравнение, концесиите на най-скъпите плажове по Черноморието са в пъти по-високи. Например, тази на „Слънчев бряг-Север“ е 9,30 лв. кв/м, „Свети Влас-болницата“ – 3,22 лв. кв/м, а „Росенец-Север“ – 97 ст. кв/м. По същество това би представлявало огромна непозволено държавна помощ.

Коалиция „За да остане природа в България“ ще уведоми ЮНЕСКО днес за неверните твърдения и пропуските в доклада на МОСВ.

Природозащитниците все още нямат отговор на въпросите, изпратени преди десет дни до вицепремиера Валери Сименов, във връзка с опитите за промени на в концесионния договор на ски-зона Банско. Прави впечатление пълната мобилизация на изпълнителната власт за печелене на евтина популистка подкрепа за втори кабинков лифт и, между редовете, на подкрепа за промени в сега действащия План за управление на НП Пирин и в договора с концесионера. Кога ли българската държава ще впрегне такъв колосален ресурс за кауза и проект, в който обществения интерес е безспорно защитен?

Експертно становище на МОСВ:http://forthenature.org/upload/documents/2017/12/zz_mosv_motivi_vrazhtane_pu_pirin_zdoio-5_17022016.pdf
Отговор на Пролес инженеринг:http://forthenature.org/upload/documents/2017/03/17082016_ZDOI_PuPirin_otgovor%20na%20MOSV.pdf

Share