Logo_BSCP (2)На 30 юли приключи приемът на проекти по първата покана за финансиране на подпомагащ биоразнообразието бизнес (ПББ). В Асоциация на парковете в България бяха постъпили 8 проектни предложения, като допълнително, с пощенско клеймо от 30 юли, бе получено и последното девето предложение. Всички 9 проектни предложения преминаха етапа на административна оценка на допустимост. Качествената оценка на проектите ще се извърши от експертна комисия, която ще обяви одобрените за финансиране ПББ до 15 август.

Асоциацията на парковете в България администрира програмата за ПББ като част от партньорския проект „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Share