Logo_BSCP (2)Днес, 10.01.2016 г., в рамките на проект „За Балкана и Хората“ Асоциация на парковете в България стартира процедури за набиране на проектни предложения по Програмата за финансиране на поддържащ биоразнообразието бизнес и Програмата за финансиране на механизми за защитените територии. Проектни предложения се приемат за дейности по опазване на биоразнообразието през периода 20 март– 20 август 2016 г. на територията на 24 общини на Западна и Централна Стара планина: Мъглиж, Казанлък, Павел баня, Карлово, Сопот, Антон, Пирдоп, Тетевен, Троян, Априлци, Севлиево, Габрово, Трявна, Белоградчик, Чупрене, Чипровци, Георги Дамяново, Монтана, Берковица, Вършец, Враца, Своге, Годеч, Костинброд. Финансирането се предоставя от АПБ по двете програми,  които са част от дейностите ни като партньор в проекта „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Повече за проекта можете да прочетете тук.

Програмата за финансиране на поддържащ биологичното разнообразие бизнес цели да подкрепи бизнес, чиито стопански дейности водят до пряко опазване или възстановяване на биологичното разнообразие, или устойчиво ползване на екосистемите. Финансови условия по програмата:

–    АПБ ще финансира до 60% от стойността на одобрения бюджет на проекта, но не повече от левовата равностойност на 21 500 швейцарски франка.

–    Собственото участие на кандидата не може да бъде по-малко от 40% от стойността на проекта и трябва да бъде осигурено под формата на парични средства.

–    Не се предвиждат максимална и минимална стойности на проектите.

Повече информация за Програмата ще намерите на следния линк: http://parks.bg/?p=2491

_D3A5812

Сладката на „Синевка“
Сн. Архиви „За Балкана и Хората“

Програмата за финансиране на механизми за защитените територии – Природен парк „Врачански Балкан“, Природен парк „Българка” и защитена зона BG0001040 „Западна Стара Планина и Предбалкан“ от европейската екологична мрежа Натура 2000. Програмата ще финансира дейности, при които се осигурява изпълнение на основните цели на защитените територии – опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и природните ценности и -там, където е допустимо, устойчиво ползване на екосистемите, развитие на устойчиви форми на туризъм и екологично образование и информираност. С програмата се цели бърза възвращаемост на средствата и съответно до 20% от печалбата на кандидатстващото юридическо лице да бъде реинвестирана в мерки и дейности за опазване и възстановяване на биоразнообразието в съответния регион, където се реализира самият финансов инструмент. Ползватели на генерираните средства ще бъдат дирекции на природни паркове, РИОСВ, общини, НПО или бизнес чрез сключване на специален петгодишен договор за дарение под условие от страна на АПБ. Финансови условия по програмата:

–    АПБ ще финансира до 90% от стойността на одобрения бюджет на проекта, но не повече от левовата равностойност на 21 000 швейцарски франка.

–    Собственото участие на кандидата не може да бъде по-малко от 10% от стойността на проекта и трябва да бъде осигурено под формата на парични средства.

–    Не се предвиждат максимална и минимална стойности на проектите.

Повече информация за Програмата ще намерите тук: http://parks.bg/?p=2508

В Дивото 07.05.2014 сн. Мариана Генова

В Дивото 07.05.2014
сн. Мариана Генова

Проектните предложения и по двете програми трябва да обхващат периода 20 март– 20 август 2016 г.

Крайният срок за подаване на проектни предложения в офиса на Асоциация на парковете в България  е 10 февруари 2016 г.

За допълнителни въпроси, консултации по изработване на проектните предложения, моля не се колебайте да се свържете с нас на посочените координати в секцията „КОНТАКТ” на електронната страница на Асоциация на парковете в България.

Share