Днес, 04.06.2016 г. Асоциация на парковете в България, инициативата „Прозрачни планини“, Българска фондация биоразнообразие, WWF с подкрепата на Дирекцията на Природен парк „Беласица“ и граждани организират поставяне на табела за Камешнишките водопади и почистване на района им край с. Камена, общ. Петрич.

Събитието е в продължение на инициатива от 2015 г., с която се спря реализирането на инвестиционно намерение „Изграждане на МиниВЕЦ на р. Камешница“ в защитената територия.

 Проектът за изграждането на малка водно-електрическа централа (МВЕЦ) на р. Камешница предвиждаше прокопаване на най-младия парк в България – Беласица, за да бъде положен водопровод. Построяването му щеше да доведе до унищожаване на природата в района – изчезване на водата от водопадите, изчезване на рибите в реката, изсъхване на крайречните гори.

 Река Камешница е сред по-големите реки в Природен парк „Беласица“ и значението ѝ за живота на хората и техния поминък е огромно. Благодарение на съвместните усилия на граждани и активисти река Камешница и нейните водопади са спасени.

Share