Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“, в която членува и Асоциация на парковете в България подкрепя днешния протест от 12,30 ч. на задния вход на парламента на гражданите, обединени срещу застрояването на красивите места на България и унищожаването на земеделските земи. Протестът ще се състои пред задния вход на Народното събрание на 7.2.2018 г. /сряда/ от 12.30 до 13.00 часа.

Фейсбук събитие:https://www.facebook.com/events/154748581986487/

С приетите от Народното събрание изменения в Закона за опазване на земеделските земи се улеснява промяната на предназначението на земеделските земи за застрояване и се възкресяват вече загубили правно действие решения за промяна на предназначението с цел да се заобиколят съвременните изисквания и да продължи застрояването на красивите места на България по стари планове.

Гласуваните от Народното събрание разпоредби противоречат на чл. 21 от Конституцията на Република България и на целите на Закона за опазване на земеделските земи, които постановяват особена закрила за земеделските земи, определят ползването им само за земеделски цели и допускат промяна на предназначението им единствено по изключение при доказана нужда. С новите разпоредби вместо да осигури закрила Народното събрание, улеснява унищожаването на земеделската земя чрез превръщането ѝ в урбанизирана.

Депутатите трябва да са наясно, че строежът на апартаменти и леглова база извън населените места не е в интерес на развитието на туризма, от който печелят местните хора. Унищожаването на природната стойност и свръхпредлагането на настаняване водят до по-малка заетост на съществуващите къщи за гости и семейни хотели и намаляване на доходите на местните хотелиери.

Гражданите се присъединяват се към мотивите на президента Румен Радев за връщане на закона на Народното събрание, както по отношение на противоконституционното му съдържание, така и по отношение на противозаконното му приемане без достатъчно мотиви и без нужното обсъждане в парламента и в обществото.

Припомняме на народните представители, че са длъжни да спазват Конституцията на Република България и да съобразяват действията си с нея, и ги призоваваме да не одобряват повторно върнатите изменения в Закона за опазване на земеделските земи.

Повече информация за проблемите на новия закон има в дискусията на събитието: https://www.facebook.com/events/154748581986487/

Share