Съвсем не става дума за втора кабинка над Банско – половин Пирин е вече отворен за строителство.

На 8 февруари 2018 г., четвъртък, граждани ще протестират за пореден път срещу приетото на 28 декември 2017 г. решение на Министерски съвет за отваряне възможността за строителство върху 48% от територията на Национален парк Пирин.

Протестът в София започва да се събира от 18,30 ч. пред Министерски съвет, за да посрещне бегачите, които вече една седмица щафетно пробягват 440-те км от Свиленград до София за опазването на Пирин. Очаква се те да пристигат на площада около 19 ч. и да предадат послания за Пирин от всички градове, през които са преминали. В четвъртък те тичат последния етап от Дупница до София. Възможни са промени от +- 15 минути.
https://www.facebook.com/events/1779104668830398/

Междувременно освен в София протестите за Пирин продължават още в 12 града – Асеновград, Благоевград, Варна, Велико Търново, Габрово, Казанлък, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Сливен, Стара Загора, а също и в 5 града извън страната – в Бристол, Виена, Глазгоу, Лондон и Прага.

Исканията на протеста в четвъртък вечерта са за отмяна на решението на Министерски съвет от 28 декември 2017 г., с което бяха приети промени, отварящи за строителство национален парк Пирин, за оставка на министъра на околната среда и водите Нено Димов, който саботира основната функция на екоминистерството – да опазва природните богатства на България, и за обявяване на реалния собственик на концесионера „Юлен“ АД и одит на концесията от международен одитор и с участие на гражданското общество.

Какво е важно да знаем за решението на Министерски съвет от 28 декември 2017 г.:
а) директно нарушава директивите на Европейския съюз за стратегическата екологична оценка, за опазване на птиците и за местообитанията.
б) противоречи на българското законодателство – Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии.
в) грубо погазва принципите за отчитане на мнението на гражданите – не отчита внесените над 1000 писмени становища и над 120 000 писма от граждани от цял свят в защита на парка.
г) обслужва олигархичните интереси на концесионер, който е прикрит зад офшорно дружество в Кипър, чийто собственик е безработен.
д) дава възможност за изсичане на вековни гори и мащабно строителство в обект, представляващ световно природно наследство, защитено от ЮНЕСКО.
е) дори самото Министерство на околната среда и водите няма представа какво е разрешило, защото административният акт е неясен, объркващ и позволява различно тълкуване.

Решението на Министерски съвет отслабва защитата на Пирин, като отваря врати за сечи на вековни гори от бяла и черна мура, ела, смърч и бял бор на възраст между 100 и 500 години. За да бъдат тези гори това, което са в момента – Ноев ковчег на биологичните видове на Европа, те са еволюирали хиляди години, без да бъдат увреждани от човешка дейност. Няма как да има компенсаторно залесяване, което би възстановило пораженията от унищожаването на природата на Пирин.

Уникалните екосистеми на Пирин и особено вековните гори са дом на мечки, вълци, диви кози, редки видове сови и кълвачи, както и на над 70 ендемични растения, от които над 30 се срещат само там и така Пирин притежава най-голямата концентрация от такива видове в България.

Протестиращите не са срещу зимния туризъм и ски спорта, но искат всяка интервенция в защитени територии, и особено от такъв ранг, да става след задълбочена публична дискусия и на основата на обстойни експертизи за социален, икономически и екологичен отпечатък и оценки за въздействие, такива каквито са предписани от ясните и недвусмислени текстове на закона.

Къде ще са протестите на 8 февруари 2018 г., четвъртък:

София, 18:30 ч, пред Министерски съвет
https://www.facebook.com/events/1800718479946854/

Асеновград, Туристически информационен център
https://www.facebook.com/events/170571530249823/

Благоевград, 18:30 ч, площад „България“
https://www.facebook.com/events/162038754441836/

Бургас, 18:30, Часовника
https://www.facebook.com/events/776994849152677/

Варна, 18:30 ч, пред Общината:
https://www.facebook.com/events/1187611354707986/

Велико Търново, 18:30 ч, Студентски стол:
https://www.facebook.com/events/884702781699543/

Габрово, 18 ч, площад „Възраждане“:
https://www.facebook.com/events/1877181838990566/

Казанлък, 17:30 ч, площад „Севтополис“:
https://www.facebook.com/events/796419200561535/

Пазарджик, 18:30 ч, площад „Константин Величков“ (Тортата)
https://www.facebook.com/events/1463276743782567/

Плевен, 18 ч, пред театър „Иван Радоев“:
https://www.facebook.com/events/301271910396110/

Пловдив, 18:30 ч, площад „Съединение“:
https://www.facebook.com/events/1263108240499195/

Русе, 18 ч, пред „Халите“
https://www.facebook.com/events/1970273296569282/

Свищов, 18 ч, пред беседката в градската градина:
https://www.facebook.com/events/204861726734526/

Сливен, 17 ч, при Стария бряст
https://www.facebook.com/events/758782427644471/

Стара Загора, 18:30 ч, Синдикален Дом:
https://www.facebook.com/events/1634012510011777/

В чужбина:

Бристол, 18:30 ч, на пристанището:
https://www.facebook.com/events/1986274704967708/

Виена, 19 ч, Карлскирхе:
https://www.facebook.com/events/2025809367653927/

Глазгоу, 18 ч, пред статуята на Доналд Диуор, Бюканан:
https://www.facebook.com/events/946582232163246/

Лондон, 18:30 ч, пред българското посолство:
https://www.facebook.com/events/1570635673027432/

Прага, 18:30 ч, търговски център Куадрио:
https://www.facebook.com/events/148619062516539/

Share