Logo_BSCP (2)От 10.00 ч. на 7 юни 2013 г. в ресторант „ДАМС“ в гр. Берковица Асоциация на парковете в България ще бъде гост на Местна инициативна група – Берковица и Годеч в рамките на организирана от местната инициативна група среща с основна цел консултации на потенциални бенефициенти по отварянето на мерки от Стратегията за местно развитие.

С любезната подкрепа на Местна инициативна група – Берковица и Годеч по време на срещата АПБ ще представи пред участниците възможността за кандидатстване на местни предприемачи за финансиране по програмата за подкрепящ биоразнообразието бизнес (ПББ). Програмата се осъществява в рамките на проект „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Share