Logo_BSCP (2)Днес, 26.05.2016 г., Асоциация на парковете в България в присъствието на нотариус подписа трети Рамков договор за реализиране на финансов инструмент с Кооперация „Каряна“.

Проектното предложение на Кооперация „Каряна“ ще създаде продукт „Един ден във фермата“, като за целта се изгради място за посещения, дегустации, беседи и демонстрации в съществуваща козеферма в с. Ягодово, общ. Берковица. Идеята е да се привлекат туристи, които да получат възможност да се докоснат до селския начин на живот, връзката с околната природа, да видят как се отглеждат животните, как се прави сирене, да опитат домашната продукция, както и да научат повече за връзката между хора, земя, животни, да се научат да уважават живота във всичките му форми. Проектът цели също така и подпомагане на реализацията на продуктите, които предстои да произвежда фермата.

Общата стойност на проектното предложение е 34145,00 лв, а финансовият принос от страна на АПБ чрез проекта „За Балкана и Хората“ е 30730,00 лв.

Финансовите инструменти представляват модели за генериране на приходи от услуги, които се развиват в защитени територии. Те се разработват и тестват за първи път в България чрез проект „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони“ финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Очакваният резултат е, когато стартиращите бизнеси започнат да генерират печалба до 20 % от нея да бъде пренасочена за нуждите на управление на дадената защитена територия.

Share