Logo_BSCP (2)На 20.05.2016 г. в офиса на АПБ се проведе заседание на независима Комисия за оценка на проектни предложения по Програмата за финансиране на подпомагащ биоразнообразието бизнес.

От постъпилите в срок проектни предложения Комисията определи да бъдат допуснати до втори кръг на селекция следните кандидати:

1. Сдружение „Тринога“

2.  ЗП Стела Божинова Петрова

3. ЗП Цвятко Начев Начев

4. „КЕИС Консултинг“ ЕООД

5. „Балканско цвете“ ЕООД

6. Татяна Иванова Бърч (Косекова)

7.  СНЦ ЕКИП „Българка“

8. ЗП Николай Цветославов Миховски

Предвид установените пропуски и необходимостта от допълнително обосноваване на заложени дейности и резултати, към кандидатите, допуснати до втори кръг на селекция, са отправени конкретни въпроси и препоръки за доработка на проектите.

Крайните резултати от избора на проекти, които ще бъдат финансирани по програмата за ПББ, ще бъдат обявени на 03 юни 2016 г.

Асоциацията на парковете в България администрира програмата за ПББ като част от партньорския проект „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Share