Logo_BSCP (2)Днес, 19.05.2016 г. Асоциация на парковете в България в присъствието на нотариус сключи Рамков договор за реализиране на финансов инструмент в общ. Чипровци със „Синевка“ ООД.

Проектното предложение на „Синевка“ ООД цели да изгради Демонстрационен център „Традициите на Северозапада“. Той ще привлича посетители и ще популяризира местните традиции и култура и връзката им с природните ресурси в региона, като по този начин стимулира туризма и диверсифицира туристическия поток в района на Западна Стара планина. Предвижда се да бъде обособено помещение за провеждане на демонстрации, обучения, зелени тиймбилдинги, дегустации и други мероприятия, което ще задоволи потребностите и търсенето на по-широк спектър от целеви групи – ученици, студенти, туристи (вкл. почитатели на гурме и културен туризъм), природолюбители, фирмени колективи, хранителни кооперативи, фарм хопъри и пр.
Основните продукти и услуги, които ще бъдат предлагани от ДЦ „Традициите на Северозапада“ ще бъдат:
• производство на баници и кори
• производство на печива с традиционна пещ на дърва
• демонстрации (производство на баници и кори, тъкане, предене, пластене и багрене)
• обучения
• зелени училища
• зелени тиймбилдинги
• дегустации
• повишаване на осведомеността за биоразнообразието в „Западна Стара планина и Предбалкан“, част от екологичната мрежа НАТУРА 2000.

Продължителността на изпълнение на проектното предложение е 6 месеца. Финансовият принос по Българо-швейцарската програма е на стойност: 40198,50 лв., а цялата стойност на проектното предложение е: 44665,00 лв.

Дейността се изпълнява в рамките на компонент А.2.6 на проект„Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони“ и е един от петте финансови механизма, които ще бъдат разработени в рамките на проекта.

Share