Logo_BSCP (2)Четвъртото обучение за повишаване капацитета на служителите на структурите и организациите, отговорни за опазването на природата, на защитените територии и НАТУРА 2000 зоните в България ще се проведе в гр. Трявна в периода 30 май – 3 юни 2016 г. Поканени са лектори, които ще представят различни теми, проучвания и тенденции, свързани със защитени територии и видове, с околната среда и с хората.
Програма на обучението може да намерите тук: http://parks.bg/wp-content/uploads/2016/05/Програма_4то_обучение_АПБ.pdf
За участие в обучението се приемат онлайн формуляри до 20.05.2016 г. Регистрационната форма може да намерите тук: http://goo.gl/forms/5fDy5KyZsY

За всякакви въпроси по обучението, не се колебайте да се свържете с нас.

Обучението се осъществява в рамките на проект „За Балкана и хората“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Share