На 2.11.2016 година Министърът на земеделието и храните подписа Заповед № РД-49-421, с която обяви за гори във фаза на старост над 109 000 ха. …

пълният текст »