На 27-и ноември (сряда) от 16.00 ч. ще бъде излъчен 21-ят уебинар.
Ще обсъждаме темата за връзката между ОВОС и Натура 2000 или връзката между околовръстните пътища на Мадрид и Бургас. За това ще ни помогне едно дело на съда на ЕС и едно решение на РИОСВ Бургас № БС 76 – ПР/19.08.2019, както и ще си припомним решението на съда на ЕС по дело C‑323/17.

Уебинарът ще бъде излъчен на живо в групата чрез Фейсбук, както и чрез платформата zoom.us. Тези, които са в София, могат да заповядат в офиса на АПБ.

Записът от уебинара ще бъде качен в канала ни в Youtube.com, където имаме специално създаден плейлист.

Ако имате желание да участвате в нашите уебинари, моля, заявете Вашето участие на адрес apb@parks.bg или се включете в нашата фейсбук група: „Натура 2000 – професионалният поглед“.

Уебинарите се организират в рамките на проект: „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“, подкрепен от Европейския съюз от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление“.

 

Share